nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

A t t r a c t i o n s

 

kostol1.jpg (25889 bytes)

Miesta pokoja

 

 

Peace spaces

 

Drevenice 

 

   Rustic houses

sypk1909.jpg (108133 bytes) 

         

marec2006.jpg (184161 bytes)

     Hrad Lietava

 

Lietava castle

 

 Lom na vápenec

   

Limestone mine

lom-hrad.jpg (651674 bytes)

         

jastrabinec.jpg (347606 bytes)

Poezia chotára

 

 

Country song

 

Lyžiarský vlek

 

 

Ski-lift

lyzovlek1.jpg (594832 bytes)

         

vr-skalie8.jpg (571553 bytes)

  Skaly zo súľovských

zlepencov

 

Rocks from Súlov conglomerate

 

Skanzen 

starých remesiel

 

Open-air museum

P9040010.JPG (740701 bytes)

         
velvrsok.jpg (286139 bytes)

Vrchy, kopce

 

Mountains, mounds

 

Chotár obce

 

 The village area

 

lazec1.jpg (328057 bytes)

 

     

 

ovce.jpg (313591 bytes)

Ovciarstvo

 

 Sheep-shed

 

Pramene, rieky

 

Sources, rivers 

 

es.jpg (323390 bytes)