nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

V mesiaci máj by sa malo chodiť do prírody, a nie do roboty.

Floristické pomery horskej skupiny Skalky 

Anna Hallonová

      Uverejnené v roku 1982 vo Vlastivednom zborníku Stredoslovenského múzea v B.Bystrici.  Článok je viac-menej pre odborníkov, pretože nájdené rastliny sú uvedené len pod latinskými názvami. Popisuje sa tu ale aj svinianska kotlina. Majme na zreteli, že článok bol písaný pred vyše 30-imi rokmi.

Niečo o malinníkoch

J.L.Holuby

Skok trenčianskym Považím do Turca

J.L.Holuby

Floristom slovenským

Od Andreja Kmeťa

 Tri ukážky, ako naši predkovia pred cca 150-timi rokmi začali "botanizovať" slovenskú flóru. Sú to úvahy o botanike, a ich potulky prírodou. Hlavnými takými aktérmi tej doby boli Jozef Ľudovít Holuby a Andrej Kmeť. 

     Po Holubym pomenovali viaceré rastliny, napr. Ophrys holosericea subsp. holubiana (hmyzovník čmeľovitý Holubyho). Bol uznávaný špecialista na maliny a malinčie, ktorých rozoznával niekoľko desiatok druhov. Od roku 1984 dáva SAV vynikajúcim botanikom pamätnú Holubyho medailu.

     Ako v článku píše Kmeť: "Botanika od jakživa má meno scientia amabilis, jako veda viac pre zábavu, než pre úžitok, ačpráve v terajšom veku žiadno štúdim nedá sa pomenovať neúžitočným". Tak aj pohľad na flóru v chotári našej dediny je treba brať ako užitočnú zábavu. Rastlinky budem dopĺňať, i keď viem, že žiadny endemit sa tu nenájde. 

     Všetky tri články boli uverejnené v Slovenských pohľadoch, ktoré vydával od roku (1846) 1881 Svetozár Hurban. Je to zaujímavé, ale i poučné čítanie. To preto, ako Holuby s Kmeťom pri svojej vedeckej práci drali svoje topánky - a to bez dotácií na vedu.   

Nasledujúce obrázky sú všetky nafotené v našom chotári. 

Digitálny herbár.

Áno, sú to všedné rastlinky a kvietky, ale je dobré i pekné ich mať nejako pohromade a s popisom. Zatiaľ ich tu veľa niet. 

euphrasia.jpg (65491 bytes) prvosienka.JPG (672373 bytes) pulsatilla.jpg (69190 bytes) x.JPG (1656068 bytes) ladenec.jpg (910094 bytes) pupava.jpg (664350 bytes)

Očianka-rostkovova

Euphrasia rostkoviana

Prvosienka jarná  

Primula veris

Poniklec veľkokvetý  

Pulsatilla grande

Modrica nebadaná  

Muskari neglectum

Ľadenec rožkatý   

Lotus corniculatus

Púpava lekárska    

Taraxacum officinale

dianthus.jpg (54908 bytes) cakanka.JPG (778474 bytes) Flora312.jpg (603137 bytes) kostihoj.jpg (729093 bytes) bor.jpg (801325 bytes) hepatica.jpg (48530 bytes)

Klinček-kartuziánsky Dianthus-carthusianorum

Čakanka obyčajná

Cichorium intybus

Konopnica úhľadná

Galeopsis speciosa

Pakost hnedočervený

Geranium phaeum

 

Pečeňovník trojlaločný    

Hepatica nobilis

podbiel.jpg (835034 bytes) xxx.jpg (1252324 bytes) pakost-nadreve.jpg (2057616 bytes) 1.jpg (1756792 bytes) 2.JPG (1986404 bytes) kralik1.JPG (561396 bytes)

Podbeľ liečivý

   Tussilago farfara

Veternica narcisokvetá

 Anemone narcissiflora

Pakost lúčny

Geranium pratense

Nevädzovec lúčny

Jacea pratensis

Mlieč zelinný

Sonchus oleraceus

Margaréta biela

 Leucanthemum vulgare

huba-.jpg (2623659 bytes) 3.JPG (643840 bytes) kralik.jpg (682629 bytes) 6.JPG (1152535 bytes) 4.JPG (1326685 bytes) 8.JPG (788371 bytes)

Trúdnikovec-chlpatý

Trametes hirsuta

Pakost lúčny

Geranium pratense

Margaréta biela

 Leucanthemum vulgare

     
y.JPG (462305 bytes) bodliak.jpg (1025562 bytes) mak.jpg (975889 bytes) 7.JPG (874437 bytes) xx.JPG (659372 bytes) yy.jpg (1947649 bytes)
           
 

Chotár našej dediny