nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

 
L o m   n a   v á p e n e c

L i m e s t o n e   m i n e

lom-2007.jpg (82575 bytes) lom_1985.jpg (341088 bytes) lom-sit.jpg (239671 bytes)

 2007

1985 

2008

jar.jpg (325929 bytes) lom-z-hradu.jpg (137458 bytes) lom-hrad.jpg (229669 bytes)

Jar pod lomom

Spring under mine

Pohľad z hradu Lietava

View from Lietava castle

Pohľad na hrad Lietava

View on Lietava castle

lom4.jpg (317081 bytes)  lom-.jpg (112295 bytes) lomo.jpg (134336 bytes) lom3.jpg (236764 bytes)
   

 

lom-a-zilina.jpg (100241 bytes)  lom5.jpg (128707 bytes) zilina.jpg (308384 bytes) zilina1.jpg (361048 bytes)

Pohľad z lomu na Žilinu                      View on Žilina city

lom-pan.jpg (103947 bytes) lom-serpent.jpg (222611 bytes)  lom-nakladac.jpg (104731 bytes) 

Doprava kameniva pre dialničný privádzač v Žiline

Transport of stone macadam for highway feeder in Žilina

     
 
lom-in.jpg (135158 bytes) lom_detail.jpg (133712 bytes) lom-detail.jpg (118031 bytes)
  Vápenec a dolomit       

Limestone and dolomite

lom-maly.jpg (126205 bytes)    
   
lom-lucka.jpg (304755 bytes)   lomlucka.jpg (252345 bytes) lom-vrt.jpg (69635 bytes)

Starý lom v Liet.Lúčke

Finished mine in L.L.

   
lom-maly1.jpg (383009 bytes) lom_maly.jpg (106957 bytes)  

Starý lom

Old limestone mine