nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony
 

G e o g r a f i a

Liet.Svinná:    [E]: 18o 40' 50"   [N]: 49o 9' 22"

Babkov:          [E]: 18o 38' 34"   [N]: 49o 9' 38"

                

     Chotár našej dediny má charakter výraznej kotliny. Z najnižšie položeného miesta (407 m n.m.) až po kótu najvyššieho kopca (Skalky-777 m.n.m.) je výškový rozdiel  370 m. Podobnou kotlinou v blízkom okolí je iba Súľov-Hradná, kde z najnižšieho miesta (407 m) po najvyššie (Brada-817 m) je rozdiel 410 m. Samozrejme, amfiteáter Súľovských skál nám chýba, ale pohľad na Lietavský hrad v našej doline je tiež impozantný. Mnoho ľudí prekvapí Babkovská tiesňava, cez ktorú vedie aj cyklotrasa.

     

     Sme časťou Rajeckej doliny, ktorá je časťou Žilinskej kotliny.  Rajeckú dolinu tvorí povodie rieky Rajčianka. Do Rajčianky (má tam prietok 5 m3/s) sa vlieva riečka Svinianka, ktorá ešte predtým pohltí Babkovský potok, pretekajúci cez Babkovskú tiesňavu.

 

     Naša kotlina je tektonickou depresiou.  Aký paradox:  na mieste terajšej výraznej kotliny chotára obcí  Liet.Svinná-Babkov,  bol v treťohorách vrch. Plných 300 m výšky odniesla rieka Svinianka a Babkovka za milióny rokov, vytvoriac tak eróznu kotlinu. Svinianka tečie zo západu na východ.  Možno veľa v tých treťo-  a vo štvrto-horách nechýbalo, a mohla tiecť opačne- do Súľova. Stačila by iná puklina po zemetrasení.

     

Veniec vrchov okolo Svinianskej kotliny je časťou Súľovskej pahorkatiny, s názvom Skalky.  Ich najvyšší vrchol sa volá tiež Skalky (777 m). Postupne dookola chotára majú vrcholy názvy:

 

Záširočie

Grúniky

Planá hora (555m)

Nad baňou (727)

Biela skala (772)

Skalky (777)

Grúň

Tlstá hora (747)

Staré háje (622)

Veľký vŕšok (639)

Strážna (686)

Hrubá skala

Cibulník (633)

Drienovica (622)

 

     My sme Skalky vždy volali Košariská. V 15. až 18. storočí bol tento kopec holý a chovali sa tu stovky oviec. Skalky nás delia od Rajeckých Teplíc- ako naschvál, ten najvyšší kopec. Teraz sa z neho lýžujeme, vedie naň lýžiarský vlek

(žiaľ už vlek nefunguje)

 

     Lietavský hrad je na šiji vrchu Cibulník, vo výške 633 m n.m. 

 

     Dnes sú tieto kopce úplne zalesnené. Lesníci dokážu vyrúbať celé "dialnice" v lese zdola nahor. Ale nikdy to neurobia tak, aby vznikol dobrý výhliadkový bod na niektorom vrchu. Na vrchu Cibulník by stačilo zrezať 10 stromov, aby vznikla krásna výhliadka 360 stupňov. Lenže ktorý funkcionár túži po krásnej výhliadke, že?