nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

T h u r z o v c i

         

thurzo-nakoni.jpg (375392 bytes) thurzo-santen.jpg (422516 bytes) thurzo-ram.jpg (500148 bytes) thurzo-sadler.jpg (452398 bytes)

Rodostrom 

Thurzovcov na Lietave, Orave a Bytči:

Ferenc (František) Thurzo 

Gyorgy (Juraj) Thurzo 

Imre (Imrich) Thurzo 

György Thurzo

 

 Jazdec na koni

 

1625 

György Thurzo

Portrait

 kolorovaný

1670 

György Thurzo

 

György Thurzo

 Portrait

od  Sadelera

1607 

thurzo-erb-do.jpg (265514 bytes) thurzo-erb-od.jpg (404959 bytes) thurzo-1605.jpg (287218 bytes) thurzo-gyorgy.jpg (497924 bytes) thurzo-nahrobok.jpg (388010 bytes) thurzo_erzsebet.jpg (380894 bytes)

György Thurzo

 

erb do roku 1607

 

György Thurzo

 

erb od roku 

1607

György Thurzo

 

György Thurzo

 

György Thurzo

 

Erzsebet Thurzo

 1621 - 1642

 

dcéra Imricha Thurzu 

 

Alexander Lombardíni:

 

Palatín gróf Ďuro Thurzo   z Betlenoviec

 

Životopisný a vekový obrázok