nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

   György Thurzo ako jazdec na koni

 - veľmi rozšírený a známy obrázok -

thurzo-nakoni.jpg (375392 bytes)

     Autorom obrázku je rytec a editor (pôvodným povolaním zlatník) Eberhard Kieser.  

Narodil sa v porýnskom Kastellaun (1583) a zomrel vo Frankfurt a.Main (1631), kde aj prežil život. Vznik obrázku palatína Thurzu na koni sa datuje do rokov 1620-30. Teda už po smrti palatína.  Kôň, odev i krajina je len všeobecná dobová štylizácia. Originál má rozmery 128 x 188 mm. Koľko ich vydavateľ vytlačil nevedno, asi nakoniec zostal len jeden exemplár.

     Vlastníkom originálu je HERZOG ANTON ULRICH-MUSEUM BRAUNSCHWEIG.  

Či tento medený štoček vyryl sám Kieser nie je isté. Tých šľachticov na koňoch "vytlačil"  Kieser vyše 70. Samozrejme - mal tam v dielni tovarišov, ktorí mu vypomáhali.


    Eberhard Kieser (okrem iného) je známy hlavne dvomi umeleckými počinmi: 

      --- Tanec smrti podľa Holbeina sa skladá zo 60-tich leptov z r.1617   a 

      --- Politický poklad dobrých mužov a najlepších priateľov (830 obrázkov v 16 knihách,  z r.1631).

    Spolu tvoril s Danielom Maisnerom (a inými), Maisner mu zaisťoval texty. Ich obrázky vždy oplývali textami, chceli tak "vychovávať" ľudí. Maisner pochádzal z Čiech, preto sa asi do ich dielne dostalo pár šľachticov na koňoch aj s rak.-uhorskej monarchie, v tomto prípade teda palatín Gy.Thurzo.

 

Na našej rytine sú podpísaní obaja umelci:

vľavo dole je  E.Kieser exc. (excudit = vytlačil),  a

vpravo dole je  Dan Maisner Commoth Boh., (spolupracujúci umelec).

 

Palatínove motto vľavo hore:                                 

 


VIVIT POST FUNERA VIRTUS  


CNOSTI PREŽÍVAJÚ SMRŤ

 

 


Pod obrázkom je text: 
                                              GEORGIUS THURZO DE BETHLENFALVA COMES DE ARVA


                                    EIUSDEMQ COM: SUP: AC PERP: COM: DAP: REG: HUNG: MAGR: S.C.M.C.

 

 

 


Po doplnení skratiek:
                                        GEORGIUS THURZO DE BETHLENFALVA COMES DE ARVA


                EIUSDEM Q(ue) COM(itatus) SUP(remum) AC PERP(etuus) COM(es) DAP(iferorum)


                                              REG(ni) HUNG(arie) MAG(ister)     

          

                                       S(acre).C(aesareae).M(aiestatic).C(onsiliarus)

 

 

 


Preklad:
                                                      GEORGIUS THURZO DE BETHLENFALVA ŽUPAN ORAVY


                                                                     NAJVYŠŠÍ A DEDIČNÝ ŽUPAN


                                                             KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO DVORNÍK


                                                    SVATÉHO CISÁRSKEHO VELIČENSTVA RADCA.

 

A ďaľší text:
                                                        Justitia fulgens sacrata THURZO, corona


                                                        GORGIUS antiquae gloria faxez Domus.


                                                        Hic COMES est Marti, cuncto vir notus et Orbi,


                                                        Lumenet o ingens PANNONIS ora tuum.


Preklad:
                                                          Spravodlivý zbožný osvietený Thurzo Juraj,


                                                          koruna starobylej slávy, pochodeň rodu.


                                                      Kométa je svedok, že preslávny bojovník náš a sveta


                                                               je svetlo nesmierne Uhorska nášho.