nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

György Thurzo

kolorovaný obrázok

thurzo-santen.jpg (422516 bytes)

     Sadelerova medirytina veľkosti 152x212 mm slúžila na sériové natlačenie jednofarebných obrázkov.  Tento obrázok je ale i v kolorovanom prevedení. Kolorovanie previedol holanďan Santen Dirk v. Janszoon  (1638-1708). Koloristi boli bežne neznámi, tento však bol majster remesla. Bili sa o jeho práce. Tón farby (ultramarín, karmín) dolaďoval zlatom, čo bola tá jeho špecialita. V živosti farieb predbehol impressionistov. Taký obrázok je potom obyčajne len jeden, tento bol kolorovaný najskôr v r.1660, teda Thurzo, ani jeho rodina ho nikdy nevideli.

     Kolorovaný obrázok je súčasťou špecif. zbierky Atlas Blaeu vyše 90-tich iluminovaných obrázkov v Österreich Nationalbibliothek Wien. Pretože zbierku opatroval ako prvý  amsterdamsky právnik  Laurens v. d. Hem ešte v 17.storočí, tak po ňom sa aj volá.