nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony


Juraj Thurzo - podobizeň
  

       thurzo-sadler.jpg (452398 bytes)

 

      Pokiaľ  zobrazený Juraj Thurzo na koni je z okruhu umelcov významnej ryteckej a edičnej nemeckej dielne, tak tento zobrazený Thurzov portrét je z domácej umeleckej dielne, z dvora samého jeho veličenstva cisára Rudolfa II. 

     A pokiaľ v roli vynikajúceho jazdca sa Thurzo na obrázku objavil 10 rokov po smrti, tak tento portrét vznikol 10 rokov pred jeho úmrtím.

     Do tretice, ak sa na koňa dostal v prvom rade za vernosť evanjelickému vyznaniu, tak  k portrétovaniu  u cisára sa dostal v prvom rade za vernosť štátu. Obraz totiž uzrel svetlo sveta v r.1607, pri vzostupe jeho spoločenských ambícií.

     V r.1606 cisár Rudolf vyznamenal Thurzu za dlhé boje v 15-ročnej vojne s Turkami (veď tam Juraj nechal svoje mladé roky).  40-ročný dostáva donáciu na Oravský zámok i majetok (doteraz ho mal len v zálohe). Udelil mu a jeho potomkom titul večitého hlavného župana Oravy.  O pár mesiacov bol zástupcom cisárskej strany pri uzavretí mieru s Bocskajovcami i s Turkami. No a v r.1607 získal grófsky erb - teda bol už zrelý na to, aby mal i reprezentačný portrét.

Sám velký Egidius Sadeler (syn) bol tým umelcom, ktorý zpodobnil Juraja Thurza.  Egidius (1570-1629) pochádzal z flámskej rodiny, kde sa kreslilo, maľovalo a rylo o stošesť. Keď precestoval európske "painting-centrá", natrvalo sa v r.1597 usadil v Prahe u cisára Rudolfa, ktorý predstihol dobu o 400 rokov, keď investoval do vied a umenia. O Sadelerovcoch je toho popísané dosť. Ešte toľko, že rytina je vytvorená podľa živého modelu. Juro Thurzo teda sedel pred Sadelerom, kým si on neurobil skicu. Ten nový erb s armálesom mu tiež (predpokladám) spravili na počkanie. Sadelerova medirytina je veľkosti 152x212 mm.   


Text kolopisu obrázka:


       
ILL. GEORGIVS THVRZO DE BETTHLEMFFALVA COMES DE ARWA
     EIVSDEMQ COMITATVS SVPREM, AC PERPETV, COMES DAPIFEROR,
       REGALIVM IN HVNG. MAGR. SAC. CAES. REGQ. MAI. CONSILIARI.

Doplnené skratky:


          ILL(ustrissimus). GEORGIUS THURZO DE BETTHLEMFFALVA, COMES DE ARWA
 EIUSDEM Q(ue) COMITATUS SUPREM(us), AC PERPETU(us), COMES DAPIFEROR(um),

 REGALIUM IN HUNG(aria). MAG(iste)R. SAC(rae). CAES(areae).REG(iae). Q(ue). MAI(estatis). CONSILIARI(us).

Preklad:
Najosvietenejší Juraj Thurzo z Betlanoviec župan Oravy, Najvyšší a dedičný župan
Kráľovstva Uhorského dvorník,  Posvätného cisárskeho a kráľovského Veličenstva radca

 

Ďalší text:
                     IS AMPLISSIMUS QUI SUA VIRTUTE IN ALTIOREM LOCUM PERVENIT
                  NON QUI ASCENDIT PER ALTERIUS IN COMMODUM ET CALAMITATEM

Preklad:
                            On najvyššie povýšil svoje cnosti aby stál pri iných v dobrom i v nešťastí

 

A podpis:


               S.Caes. M. Sculptor  Egidius Sadeler ad uiuum delineauit et D.D. Pragae M.DC.VII.


Doplnený:


S(acrae). Caes(ar). M(ajestatis). Sculptor Egidius Sadeler
 ad uiuum delineauit et D(e)D(icavit). Pragae M.DC.VII.


Preklad:


       Svätého cisárskeho majestátu rytec Egidius Sadeler žijúcemu skicoval a venoval, Praha 1607.