nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

domcek.jpg (233501 bytes)

chat.jpg (17604 bytes)

styl.jpg (126641 bytes)

hrad.jpg (770569 bytes)

Chaty   

H u s t ý

 

 

Čím asi musela naša dedina Lietavská Svinná tak zaujať  

podnikateľa  Ladislava Hustého

(ktorý mal firmu na výrobu dámskych a dievčenských odevov a kabátov)

 

že na začiatku dediny v doline Biely potok začal stavať v roku 1940 rekreačný areál pre svojich zamestnancov? Nemusíme nad tým moc rozmýšľať:  

      -priamy výhľad na Lietavský hrad vzdialený len pol hodiny chôdze, 

      -čistý zurčiaci potôčik v doline, 

      -prístup autom až na miesto, od mesta vzdialené  len 12 km

      -romantické bezprostredné okolie ktoré tvorilo les a pasienky vtedy plné statku. 

 

     Terén pre rekreáciu vybral zámerne prudko zvažitý: cestičky medzi chatkami vyžadovali urobiť mnoho schodíkov. Týmto "pešo-crossom" asi potreboval zadýchať rekreantov, aby ten čistý vzduch - najčistejší v šírokom okolí - naplno zhlboka nasávali. 

 

Rekreačný areál pozostával z:

    -- chaty hlavnej (Hustý)

    -- kuchyne s jedálňou (jediný murovaný objekt)

    -- 5 ubytovacích chatiek, každá pre cca 6 rekreantov 

 

Súčasťou strediska bolo aj:

     -- kúpalisko - vybetónovaný bazén 

     -- ihrisko, najčastejšie s natiahnutou sieťou pre volejbal a 

     -- kolkáreň

 

    Tri malé reťazové kolísky, dve drevené "húpačky" a jedna obrovská kolíska so sedadlami pre dve až štyri osoby dotvárali už v roku 1940 zaujímavé miesto pre rekreáciu Hustého zamestnancov. 

     Pretože len nejaké tri roky predtým sa dostala elektrická energia aj do týchto končín, bola tu zriadená vodárnička nad vykopanou studňou, a čerpadlo vytláčalo vodu do kuchyne vodovodným potrubím.

    Kúpalisko sa napájalo vodou z vedľa tečúcej lesnej bystriny (Biely potok). Voda sa v bazéne ohriala, lebo celý deň naň svietilo slnko (ak svietilo :). 

      Ladislav Hustý a jeho zamestnanci si rekreácie moc neužili, lebo v roku 1948 mu bolo všetko znárodnené a jeho firma Odevy Hustý sa premenovala (1949) na Makyta, n.p. 

 
Asi 50 rokov rekreačné stredisko využíval hlavne národný podnik Váhostav.  Ten zdevastované "Chaty" odpredal v roku 2005. Od roku 1995 do roku 2005 sa nestrážený areál stal terčom rozkrádania a čo sa dalo odniesť tak sa aj odnieslo, včetne niektorých celých drevených chatiek. 
 

Zachované staré fotografie rekreačného areálu:

 

  dolina-biely_potok.jpg (733948 bytes)

hustyhlav.jpg (1546105 bytes)

vahostav-schodzuje-1965.jpg (4067801 bytes)

 Pohľad 

do doliny Biely potok.

1975 - Hlavná chata 

v pozadí Lietavský hrad  

  1961- Pionieri na tábore  (foto A.Kašjak) 

1970-Váhostav má školenie
(foto J.Korček)
 

 

chaty-1985.jpg (595931 bytes) husty3.jpg (3785070 bytes) koliska-1985.jpg (207635 bytes) husty1.jpg (1263984 bytes)
1980 - Ubytovacie chatky

Hojdačky  

v pozadí budova kuchyne s jedálňou 

Hojdačka 

široko-ďaleko najväčšia 

  1975 - Hlavná chata

       
kupalisko.jpg (1589877 bytes) kupalisko_-2007.JPG (1237206 bytes) kupalisko--2007.JPG (1182651 bytes) kupalisko-2007.JPG (1168568 bytes)
 1965 - Kúpalisko  2005 - Kúpalisko dnes zarastené
husty8.jpg (530762 bytes) husty17.jpg (1960542 bytes) hustyhlavna1.jpg (6031342 bytes) chaty-schody.jpg (239317 bytes)

Kuchyňa s jedálňou

 

2006 -Hlavná chata sa začala opravovať

 

       
husty4.jpg (2559489 bytes) husty31.jpg (1993787 bytes)  husty7.jpg (681550 bytes) padala_1972.jpg (290257 bytes)

2005 - Ubytovacie chatky poničené

 Vodárnička so studňou

Pôvodne v roku 1940 garáž.

Po znárodnení byt správcu chát

padala_2005.jpg (209187 bytes) padala-2005.jpg (253853 bytes) padala_1990.jpg (606255 bytes)
2000  2000 1990

 

Keď už máme v dedine takúto reminiscenciu na podnikateľa Hustého, 

pripomeňme si aj jeho miesta pôsobenia v Žiline.

 

Obchodný dom firmy  H u s t ý

      V roku 1912 postavila rodina Artura Lombardiniho – brata známeho žilinského spisovateľa a historika Alexandra Lombardiniho – jedno-poschodový dom na (dnes)  Národnej ulici, ktorý patril k najkrajším secesným stavbám v meste (niet fotografie?). V roku 1938 bývalo v dome 14 ľudí. 

     V roku 1946 kúpil Ladislav Hustý tento Lombardiniovský dom, dal ho asanovať a na jeho mieste postavil v roku 1947  štvor-podlažný Obchodný dom, ktorý projektoval Michal Maximilián Scheer. 

Zle si pán Hustý investíciu naplánoval, lebo o rok mu už Obchodný dom znárodnili. 

     Funkcionalistickú budovu stavala firma Karola Lampela. Budova má betónový skelet vyplnený tehlovým murivom, stropy sú monolitické železobetónové s rovnou strechou. Vstup do objektu zvýrazňujú veľkoplošné výkladné skrine.  Fasáda domu je tvorená na jej celej šírke vystriedaním pásov keramického obkladu a panoramatických okien. Skeletová konštrukcia umožňuje veľkorysé riešenie predajných plôch na princípe voľného pôdorysu.

   

     Obchodný dom Hustý prešiel po znárodnení v roku 1948 do firmy Odevy Trenčín a od júla 1949 do firmy

Makyta Púchov, ktorá ho využíva dodnes. 

     Obchodný dom po zoštátnení zmenil názov na Odevy, po roku 1950 to už bol obchodný dom Eva, neskôr premenovaný na Jánošík, potom Otex- obchod s odevmi a Makyta. 

     V roku 1990 prízemie slúžilo ako predajňa Otexu, na I. poschodí bolo učňovské stredisko Makyty – dielne, kancelárie a jedáleň, II. a III. poschodie slúžili ako slobodáreň s 30 izbami.

eva.jpg (110250 bytes) infotab.jpg (116110 bytes)  

od-eva.jpg (424145 bytes)
Bývalý Obchodný dom Hustý Upomínajúca pamätná doska na M.Scheera  

Bývalý Obchodný dom Hustý

vľavo za hotelom Polom - 1965

 

Hustého predajňa pod názvom EVA 

bola najprv (1930-44) v budove v strede dnešného Hlinkovho námestia.  

Budova už neexistuje, padla pri výstavbe OD Prior.

hlinkovo.jpg (594637 bytes)
Hlinkové námestie v roku 1965 a v pozadí spomínaná budova 
 

V rokoch 1944-47 bola predajňa v bývalom hoteli Astória. 

Za socializmu v prízemí knižnica, na poschodí Izba tradícií KSS.

Teraz zasa hotel Astoria.

astoria-2012.jpg (941263 bytes) astoria.jpg (608241 bytes)

 

Hlinkové námestie v roku 2012 a Astoria Hlinkové námestie v roku 1964 a Astoria (vtedy knižnica)
 

     V Žiline mala firma Hustý prenajaté priestory aj v tzv. Sternovom dome na Kálove (1939-1949). 

V suteréne domu bola krajčírska dielňa firmy a jej sklady.  Po roku 1945 si prenajali i miestnosti na poschodí.

stern-vchod.jpg (583924 bytes) stern-fasada.jpg (352190 bytes) stern-haus.jpg (490684 bytes)