nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony
Archeologia
      V našej obci sa v poli našli dva archeologické nálezy:
                                                                                               
bronzová sekerka
                                                                                               
bronzový kosák

       Sú približne 3000 rokov staré, patriace do lužickej kultúry neskorej bronzovej doby. 

       Nález je uvedený v Zborníku považského múzea č. XXV (2010).

       Na obrázkoch je článok, a pridal som foto časti chotára Doluvsie, kde sa našiel.